SAMAYA LYRICS – Bipul Chettri

About the song: Samaya Lyrics is written and sung by Bipul Chettri. The third song (Title Track) is from the latest album Samaya.

Samaya Lyrics

Gham ko ujyaalo kasle chhopna
Sakchha ra
Kasle, pariwartan lai yahan
kasle, rokna sakchha ra
kasle, badline nai ho samaya
(hu hu hu, hu hu hu
hu hu hu, hu hu )

Launa sabai aja puraano hune chha
Yahaan
Ekdin, jati nai sundar phula
oili jaane nai chha yahaan
Ekdin, bitne nai ho samaya
(hu hu hu, hu hu hu hu hu
hu hu hu, hu ha ha ha ha ha )

Andhakar turaune, abujha lai bujhaaune
Sikaaune
Sabai lai yahan dine, sabai lagi jaane pani-pani
Jitne nai ho samaya
(hu hu hu, hu hu hu
hu hu hu, woah)

Badline nai ho bitne nai ho
Jitne nai ho samaya, samaya sama ya…

Video

This is the end of Samaya Lyrics. If any query, leave us a comment.